پروفیل Z

قیمت پروفیل Z

 

در لیست زیر قیمت پروفیلZ در سایز و ضخامت‌های مختلف قابل مشاهده است.
انواع خدمات اعم از سوراخکاری (پانچ) و رنگ با بهترین پیشنهاد قیمت با توجه به محل تخلیه شما قابل انجام می‌باشد. سفارش انواع پروفیل Z از ارتفاع 140 تا 300 میلیمتر و ضخامت 2 تا 5 میلیمتر تا طول 12 متر و تولید شده از ورق مبارکه پذیرفته می‌شود. قوطی زد با دستگاه پرس بریکت (دستگاه خم) و رول فورمینگ تولید می‌شود.

پروفیل Z 2.5 میلیمتر

نام کد ضخامت ارتفاع مشخصات محصول واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
پروفیل Z*14 01 2.5 میلیمتر Z*14 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400
پروفیل Z*16 02 2.5 میلیمتر Z*16 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 20 مهر 1400
پروفیل Z*18 03 2.5 میلیمتر Z*18 طول شاخه سفارشی کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 29 شهریور 1400
پروفیل Z*20 04 2.5 میلیمتر Z*20 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 25 مهر 1400
پروفیل Z*20 05 2.5 میلیمتر Z*20 طول شاخه سفارشی کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400
پروفیل Z*22 06 2.5 میلیمتر Z*22 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل Z*22 07 2.5 میلیمتر Z*22 طول شاخه سفارشی کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400

پروفیل Z 3 میلیمتر

نام کد ضخامت ارتفاع مشخصات محصول واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
پروفیل Z*14 01 3 میلیمتر Z*14 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
پروفیل Z*16 02 3 میلیمتر Z*16 شاخه 6 کتری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
پروفیل Z*18 03 3 میلیمتر Z18 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 30 شهریور 1400
پروفیل Z*18 04 3 میلیمتر Z*18 طول شاخه سفارشی کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل Z*20 05 3 میلیمتر Z*20 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 20 مهر 1400
پروفیل Z*20 06 3 میلیمتر Z*20 طول شاخه سفارشی کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 29 شهریور 1400
پروفیل Z*22 07 3 میلیمتر Z*22 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
پروفیل Z*22 08 3 میلیمتر Z*22 طول شاخه سفارشی کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400

پروفیل Z 2 میلیمتر

نام کد ضخامت ارتفاع مشخصات محصول واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
پروفیل Z*14 01 2 میلیمتر Z*14 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
پروفیل Z*16 02 2 میلیمتر Z*16 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400
پروفیل Z*18 03 2 میلیمتر Z*18 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل Z*18 04 2 میلیمتر Z*18 طول شاخه سفارشی کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 فروردین 1401
پروفیل Z*20 05 2 میلیمتر Z*20 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
پروفیل Z*20 06 2 میلیمتر Z*20 طول شاخه سفارشی کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 فروردین 1401
پروفیل Z*22 07 2 میلیمتر Z*22 شاخه 6 متری کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 مهر 1400
پروفیل Z*22 08 2 میلیمتر Z*22 طول شاخه سفارشی کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400
021-54071

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید 

۹۲۰۰۴۰۷۱ ۰۲۱

۰۹۱۲۲۲۸۳۸۹۳

از شنبه تا چهارشنبه - 9 صبح تا 5 عصر

پنج شنبه ها 9صبح تا 1 ظهر

آدرس : تهران ٬ خیابان ایت الله کاشانی ، خیابان بهنام پلاک ۱۶ واحد ۲۱

ایمیل : info@ahanyekta.com