پروفیل گالوانیزه

قیمت پروفیل گالوانیزه

در لیست زیر قیمت پروفیل گالوانیزه در ضخامت‌ها و سایزهای مختلف قابل مشاهده است. قوطی‌های گالوانیزه در سایز و طول های خاص قابل عرضه می‌‎‍‌باشد. خدمات گالوانیسیون در پروفیل به روش غوطی وری گرم که به صورت تمام اتوماتیک ، نیمه اتوماتیک و دستی ارائه می‌گردد. باتوجه به سایز قوطی در این سه روش ضخامت پوشش از حداقل 45 تا 120 میکرون متغیر می‌باشد. بهترین پیشنهاد قیمت با توجه به محل تخلیه شما ارائه می‌گردد.

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2.5

نام کد سایز طول شاخه واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
پروفیل گالوانیزه 14 30*30 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 27 مهر 1400
پروفیل گالوانیزه 15 40*20 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آذر 1400
پروفیل گالوانیزه 16 40*40 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
پروفیل گالوانیزه 17 50*30 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 10 فروردین 1401
پروفیل گالوانیزه 18 50*50 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
پروفیل گالوانیزه 19 60*40 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل گالوانیزه 20 60*60 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل گالوانیزه 20 60*60 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
پروفیل گالوانیزه 21 70*70 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 25 مهر 1400
پروفیل گالوانیزه 22 80*80 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
پروفیل گالوانیزه 23 80*40 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 14 مهر 1400

پروفیل گالوانیزه ضخامت 3

نام کد سایز طول شاخه واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
پروفیل گالوانیزه 25 40*40 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 16 مهر 1400
پروفیل گالوانیزه 26 50*50 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
پروفیل گالوانیزه 27 60*40 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل گالوانیزه 28 70*70 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 29 شهریور 1400
پروفیل گالوانیزه 29 80*80 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 فروردین 1401
پروفیل گالوانیزه 30 80*40 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
پروفیل گالوانیزه 31 90*90 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل گالوانیزه 32 100*100 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل گالوانیزه 021 60*120 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400

پروفیل گالوانیزه ضخامت 4

نام کد سایز طول شاخه واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
پروفیل گالوانیزه 33 40*40 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 فروردین 1401
پروفیل گالوانیزه 34 50*50 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل گالوانیزه 35 60*60 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 16 مهر 1400
پروفیل گالوانیزه 36 80*80 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل گالوانیزه 37 90*90 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 مهر 1400
پروفیل گالوانیزه 38 100*100 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400
پروفیل گالوانیزه 39 60*120 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 16 خرداد 1401
پروفیل گالوانیزه 40 80*40 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 فروردین 1401

پروفیل گالوانیزه ضخامت 2

نام کد سایز طول شاخه واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
پروفیل گالوانیزه 01 20*20 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 04 فروردین 1401
پروفیل گالوانیزه 02 20*30 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 16 خرداد 1401
پروفیل گالوانیزه 03 30*30 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 29 شهریور 1400
پروفیل گالوانیزه 04 40*20 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400
پروفیل گالوانیزه 05 40*40 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 29 شهریور 1400
پروفیل گالوانیزه 06 50*30 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 11 مهر 1400
پروفیل گالوانیزه 08 60*40 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
پروفیل گالوانیزه 09 60*60 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 29 شهریور 1400
پروفیل گالوانیزه 10 70*70 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل گالوانیزه 11 80*80 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
پروفیل گالوانیزه 12 90*90 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400
پروفیل گالوانیزه 13 80*40 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
پروفیل گالوانیزه 24 90*90 6 متر کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
021-54071

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید 

۹۲۰۰۴۰۷۱ ۰۲۱

۰۹۱۲۲۲۸۳۸۹۳

از شنبه تا چهارشنبه - 9 صبح تا 5 عصر

پنج شنبه ها 9صبح تا 1 ظهر

آدرس : تهران ٬ خیابان ایت الله کاشانی ، خیابان بهنام پلاک ۱۶ واحد ۲۱

ایمیل : info@ahanyekta.com