پروفیل صنعتی

قیمت پروفیل صنعتی

 

در لیست زیر، قیمت پروفیل صنعتی در ضخامت‌ها و سایزهای مختلف قابل مشاهده است. پروفیل صنعتی تا سایز 400*400 در ضخامت های 5 ، 6 ، 8 ، 10 ،12 و 15 میلیمتر با کیفیت جوش بالا و تولید شده از ورق مبارکه و تحویل در کارخانه قابل عرضه است. بهترین پیشنهاد قیمت با توجه به محل تخلیه شما ارائه می‌گردد.

پروفیل صنعتی 5 میلیمتر

نام کد ضخامت ابعاد مشخصات محصول قیمت تاریخ نمودار
پروفیل صنعتی 01 5 میلیمتر 60*60 شاخه 6 متری تماس بگیرید 20 مهر 1400
پروفیل صنعتی 02 5 میلیمتر 70*70 شاخه 6 متری تماس بگیرید 05 آبان 1400
پروفیل صنعتی 03 5 میلیمتر 80*80 شاخه 6 متری تماس بگیرید 08 آبان 1400
پروفیل صنعتی 04 5 میلیمتر 80*40 شاخه 6 متری تماس بگیرید 07 آبان 1400
پروفیل صنعتی 05 5 میلیمتر 80*60 شاخه 6 متری 20,500 تومان 08 آبان 1400
پروفیل صنعتی 06 5 میلیمتر 90*90 شاخه 6 متری تماس بگیرید 10 آبان 1400
پروفیل صنعتی 07 5 میلیمتر 100*50 شاخه 6 متری تماس بگیرید 23 آبان 1400
پروفیل صنعتی 08 5 میلیمتر 100*100 شاخه 6 متری تماس بگیرید 11 اردیبهشت 1402
پروفیل صنعتی 09 5 میلیمتر 120*120 شاخه 12 متری تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل صنعتی 010 5 میلیمتر 140*140 شاخه 12 متری تماس بگیرید 05 آبان 1400
پروفیل صنعتی 011 5 میلیمتر 150*100 شاخه 6 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل صنعتی 012 5 میلیمتر 150*150 شاخه 12 متری تماس بگیرید 07 آبان 1400
پروفیل صنعتی 013 5 میلیمتر 160*160 شاخه 6 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل صنعتی 014 5 میلیمتر 180*100 شاخه 6 متری تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل صنعتی 015 5 میلیمتر 180*180 شاخه 12 متری تماس بگیرید 10 آبان 1400
پروفیل صنعتی 016 5 میلیمتر 200*100 شاخه 12 متری 20,500 تومان 06 آبان 1400

پروفیل صنعتی 6 میلیمتر

نام کد ضخامت ابعاد مشخصات محصول قیمت تاریخ نمودار
پروفیل صنعتی 03 6 میلیمتر 70*70 شاخه 6 متری 20,500 تومان 06 آبان 1400
پروفیل صنعتی 04 6 میلیمتر 80*80 شاخه 6 متری 20,500 تومان 09 آبان 1400
پروفیل صنعتی 05 6 میلیمتر 90*90 شاخه 6 متری تماس بگیرید 07 آبان 1400
پروفیل صنعتی 06 6 میلیمتر 100*50 شاخه 6 متری تماس بگیرید 06 فروردین 1401
پروفیل صنعتی 07 6 میلیمتر 100*100 شاخه 6 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل صنعتی 08 6 میلیمتر 120*120 شاخه 12 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل صنعتی 09 6 میلیمتر 140*140 شاخه 12 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل صنعتی 010 6 میلیمتر 150*100 شاخه 6 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل صنعتی 011 6 میلیمتر 150*150 شاخه 12 متری تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل صنعتی 012 6 میلیمتر 160*160 شاخه 6 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل صنعتی 013 6 میلیمتر 180*180 شاخه 12 متری تماس بگیرید 07 آبان 1400
پروفیل صنعتی 014 6 میلیمتر 200*100 شاخه12 متری تماس بگیرید 10 آبان 1400
پروفیل صنعتی 015 6 میلیمتر 200*150 شاخه 6 متری تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل صنعتی 016 6 میلیمتر 200*160 شاخه 12 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل صنعتی 017 6 میلیمتر 200*200 شاخه 6 و 12 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل صنعتی 018 6 میلیمتر 300*300 شاخه 6 و 12 متری تماس بگیرید 09 فروردین 1401

پروفیل صنعتی 8 میلیمتر

نام کد ضخامت ابعاد مشخصات محصول قیمت تاریخ نمودار
پروفیل صنعتی 01 8 میلیمتر 80*80 شاخه 6 متری تماس بگیرید 06 فروردین 1401
پروفیل صنعتی 02 8 میلیمتر 90*90 شاخه 6 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل صنعتی 03 8 میلیمتر 100*100 شاخه 6 متری تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل صنعتی 04 8 میلیمتر 120*120 شاخه 6 متری تماس بگیرید 07 فروردین 1401
پروفیل صنعتی 05 8 میلیمتر 140*140 شاخه 6 و 12 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل صنعتی 06 8 میلیمتر 100*150 شاخه 6 متری تماس بگیرید 09 فروردین 1401
پروفیل صنعتی 07 8 میلیمتر 150*150 شاخه 12 متری تماس بگیرید 07 آبان 1400
پروفیل صنعتی 08 8 میلیمتر 160*160 شاخه 12 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل صنعتی 09 8 میلیمتر 100*180 شاخه 6 متری تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل صنعتی 010 8 میلیمتر 180*180 شاخه 6 و 12 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل صنعتی 011 8 میلیمتر 100*200 شاخه 12 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل صنعتی 012 8 میلیمتر 150*200 شاخه 12 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل صنعتی 013 8 میلیمتر 200*200 شاخه 6 و 12 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل صنعتی 014 8 میلیمتر 300*300 شاخه 6 و 12 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400

پروفیل صنعتی 10 میلیمتر

نام کد ضخامت ابعاد مشخصات محصول قیمت تاریخ نمودار
پروفیل صنعتی 01 10 میلیمتر 140*140 شاخه 6 و 12 متری تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل صنعتی 02 10 میلیمتر 160*160 شاخه 12 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل صنعتی 03 10 میلیمتر 180*180 شاخه 12 متری تماس بگیرید 09 آبان 1400
پروفیل صنعتی 04 10 میلیمتر 160*200 شاخه 12 متری تماس بگیرید 10 آبان 1400
پروفیل صنعتی 05 10 میلیمتر 150*200 شاخه 12 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400
پروفیل صنعتی 06 10 میلیمتر 200*200 شاخه 6 و 12 متری تماس بگیرید 06 فروردین 1401
پروفیل صنعتی 07 10 میلیمتر 300*300 شاخه 6 و 12 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400

پروفیل صنعتی 12 میلیمتر

نام کد ضخامت ابعاد مشخصات محصول قیمت تاریخ نمودار
پروفیل صنعتی 01 12 میلیمتر 300*300 شاخه 12 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400

پروفیل صنعتی 14 میلیمتر

نام کد ضخامت ابعاد مشخصات محصول قیمت تاریخ نمودار
پروفیل صنعتی 01 14 میلیمتر 300*300 شاخه 12 متری تماس بگیرید 06 آبان 1400

پروفیل صنعتی 16 میلیمتر

نام کد ضخامت ابعاد مشخصات محصول قیمت تاریخ نمودار
پروفیل صنعتی 01 16 میلیمتر 300*300 شاخه 12 متری تماس بگیرید 09 آبان 1400
021-54071

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید 

۹۲۰۰۴۰۷۱ ۰۲۱

۰۹۱۲۲۲۸۳۸۹۳

از شنبه تا چهارشنبه - 9 صبح تا 5 عصر

پنج شنبه ها 9صبح تا 1 ظهر

آدرس : تهران ٬ خیابان ایت الله کاشانی ، خیابان بهنام پلاک ۱۶ واحد ۲۱

ایمیل : info@ahanyekta.com