میلگرد آلومینیوم

قیمت میلگرد آلومینیوم

یکی از پرطرفدار ترین فلزات موجود در صنعت، آلومینیوم می باشد که با توجه به ویژگی های منحصر بفردی که دارد در میان صنعتگران از محبوبیت بالیی برخوردار می باشد. از جمله ویژگی های این فلز می توان به قیمت مناسب، انعطاف پذیری بالا،چگالی پایین، ضد زنگ بودن و همچنین استحکام بالا اشاره نمود.
از جمله استفاده هایی که از این آلیاژ می شود در ساخت میلگرد می باشد. میلگرد های آلومینیومی به صورت کارپذیر تولید می شوند. این نوع میلگرد دارای استحکام بالایی بوده و انعطاف پذیر می باشد. میلگرد آلومینیومی در ایران طبق استاندارد های اروپایی، انگلیسی، ژاپنی و امریکایی تولید می گردد. میلگرد های آلومینیومی معمولا بصورت 3 متری تولید می گردند.
مجموعه آهن استیل یکتا قیمت روز میلگرد آلومینیوم ها را در سایت و همچنین کانال تلگرامی خود قرار می دهد. شما می توانید برای دریافت لیست قیمت میلگرد آلومینیوم ها به صفحه قیمت آلومینیوم در سایت این مجموعه مراجعه نمایید.

 

میلگرد آلومینیوم سری 6000

نام مشخصات محصول سایز ارسال قیمت تاریخ نمودار
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 10 بنگاه تهران تماس بگیرید 20 مهر 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 12 بنگاه تهران تماس بگیرید 28 دی 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 14 بنگاه تهران تماس بگیرید 28 دی 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 15 بنگاه تهران تماس بگیرید 30 اردیبهشت 1401
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 16 بنگاه تهران تماس بگیرید 28 شهریور 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 17 بنگاه تهران تماس بگیرید 10 فروردین 1401
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 18 بنگاه تهران تماس بگیرید 28 دی 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 20 بنگاه تهران تماس بگیرید 18 شهریور 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 21 بنگاه تهران تماس بگیرید 28 دی 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 22 بنگاه تهران تماس بگیرید 19 مهر 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 24 بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 25 بنگاه تهران تماس بگیرید 20 مهر 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 26 بنگاه تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 27 بنگاه تهران تماس بگیرید 30 شهریور 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 28 بنگاه تهران تماس بگیرید 28 شهریور 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 30 بنگاه تهران تماس بگیرید 09 مهر 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 32 بنگاه تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 34 بنگاه تهران تماس بگیرید 29 شهریور 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 35 بنگاه تهران تماس بگیرید 21 مهر 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 36 بنگاه تهران تماس بگیرید 28 شهریور 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 38 بنگاه تهران تماس بگیرید 06 فروردین 1401
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 40 بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 41 بنگاه تهران تماس بگیرید 30 شهریور 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 42 بنگاه تهران تماس بگیرید 27 مهر 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 45 بنگاه تهران تماس بگیرید 08 مهر 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 46 بنگاه تهران تماس بگیرید 02 مرداد 1401
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 50 بنگاه تهران تماس بگیرید 30 شهریور 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 52 بنگاه تهران تماس بگیرید 05 فروردین 1401
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 55 بنگاه تهران تماس بگیرید 11 مهر 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 56 بنگاه تهران تماس بگیرید 19 شهریور 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 56 بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 60 بنگاه تهران تماس بگیرید 20 مهر 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 60 بنگاه تهران تماس بگیرید 20 مهر 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 65 بنگاه تهران تماس بگیرید 06 فروردین 1401
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 70 بنگاه تهران تماس بگیرید 16 مهر 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 75 بنگاه تهران تماس بگیرید 16 شهریور 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 80 بنگاه تهران تماس بگیرید 25 شهریور 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 85 بنگاه تهران تماس بگیرید 17 مهر 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 90 بنگاه تهران تماس بگیرید 28 شهریور 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 95 بنگاه تهران تماس بگیرید 21 مهر 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 100 بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 105 بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 110 بنگاه تهران تماس بگیرید 13 مهر 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 115 بنگاه تهران تماس بگیرید 10 فروردین 1401
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 120 بنگاه تهران تماس بگیرید 30 شهریور 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 125 بنگاه تهران تماس بگیرید 21 مهر 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 130 بنگاه تهران تماس بگیرید 20 مهر 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 140 بنگاه تهران تماس بگیرید 18 شهریور 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 150 بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 155 بنگاه تهران تماس بگیرید 08 فروردین 1401
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 163 بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 170 بنگاه تهران تماس بگیرید 28 دی 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 175 بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 180 بنگاه تهران تماس بگیرید 28 دی 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 186 بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 200 بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 210 بنگاه تهران تماس بگیرید 06 فروردین 1401
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 220 بنگاه تهران تماس بگیرید 28 دی 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 230 بنگاه تهران تماس بگیرید 28 دی 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 250 بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 275 بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 295 بنگاه تهران تماس بگیرید 06 فروردین 1401
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 310 بنگاه تهران تماس بگیرید 28 دی 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 320 بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 320 بنگاه تهران تماس بگیرید 28 دی 1400
میلگرد آلومینیوم شاخه های 3 متری 330 بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
021-54071

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید 

۹۲۰۰۴۰۷۱ ۰۲۱

۰۹۱۲۲۲۸۳۸۹۳

از شنبه تا چهارشنبه - 9 صبح تا 5 عصر

پنج شنبه ها 9صبح تا 1 ظهر

آدرس : تهران ٬ خیابان ایت الله کاشانی ، خیابان بهنام پلاک ۱۶ واحد ۲۱

ایمیل : info@ahanyekta.com