لوله فسفر برنز

قیمت لوله فسفر برنز

     

 مشخصات محصولات تقریبی میباشد، جهت اطلاع از سایز و ضخامت دقیق با کارشناسان آهن استیل یکتا تماس حاصل فرمایید. 

  فسفر برنز یکی از آلیاژهای مس می باشد که از ترکیب قلع و فسفر تولید شده است. این آلیاژ دارای 0.5 تا 11 درصد قلع و 0.01 تا 0.35 درصد فسفر بوده که وجود قلع در آن موجب می شود میزان استحکام این آلیاژ در برابر خوردگی و اتسحکام افزایش یابد. همچنین وجود فسفر در آن باعث افزایش مقاومت آن در مقابل سایش و سختی خواهد شد. 

لوله فسفر برنز تحویل بنگاه تهران

نام کد مشخصات محصول ابعاد استاندارد ارسال قیمت تاریخ نمودار
لوله فسفر برنز 01 شاخه 3 متری 14*27 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 10 آبان 1400
لوله فسفر برنز 02 شاخه 3متری 18*30 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 08 فروردین 1401
لوله فسفر برنز 03 شاخه 3متری 14*32 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 05 فروردین 1401
لوله فسفر برنز 04 شاخه 3متری 20*35 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 11 آبان 1400
لوله فسفر برنز 05 شاخه 3متری 14*36 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 10 آبان 1400
لوله فسفر برنز 06 شاخه 3متری 20*40 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 09 آبان 1400
لوله فسفر برنز 07 شاخه 3متری 25*40 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 11 آبان 1400
لوله فسفر برنز 08 شاخه 3متری 30*40 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 12 آبان 1400
لوله فسفر برنز 09 شاخه 3متری 27*42 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 12 آبان 1400
لوله فسفر برنز 010 شاخه 3متری 20*45 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 08 آبان 1400
لوله فسفر برنز 011 شاخه 3متری 20*50 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 10 آبان 1400
لوله فسفر برنز 012 شاخه 3متری 25*50 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 08 آبان 1400
لوله فسفر برنز 013 شاخه 3متری 30*50 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 06 فروردین 1401
لوله فسفر برنز 014 شاخه 3متری 35*50 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 06 آبان 1400
لوله فسفر برنز 015 شاخه 3متری 27*55 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 12 آبان 1400
لوله فسفر برنز 016 شاخه 3متری 30*55 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 10 آبان 1400
لوله فسفر برنز 017 شاخه 3متری 35*55 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 08 آبان 1400
لوله فسفر برنز 018 شاخه 3متری 30*60 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 12 آبان 1400
لوله فسفر برنز 019 شاخه 3متری 35*60 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 10 فروردین 1401
لوله فسفر برنز 020 شاخه 3متری 40*60 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 06 آبان 1400
لوله فسفر برنز 021 شاخه 3متری 45*60 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 05 فروردین 1401
لوله فسفر برنز 022 شاخه 3متری 35*65 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 08 آبان 1400
لوله فسفر برنز 023 شاخه 3متری 45*65 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 08 آبان 1400
لوله فسفر برنز 024 شاخه 3متری 30*70 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 10 فروردین 1401
لوله فسفر برنز 025 شاخه 3متری 35*70 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 09 فروردین 1401
لوله فسفر برنز 026 شاخه 3متری 40*70 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 09 فروردین 1401
لوله فسفر برنز 027 شاخه 3متری 50*70 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 10 آبان 1400
لوله فسفر برنز 028 شاخه 3متری 35*75 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 11 آبان 1400
لوله فسفر برنز 029 شاخه 3متری 30*80 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 11 مهر 1400
لوله فسفر برنز 030 شاخه 3متری 35*80 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 08 آبان 1400
لوله فسفر برنز 031 شاخه 3متری 40*80 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 08 فروردین 1401
لوله فسفر برنز 033 شاخه 3متری 50*80 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 07 فروردین 1401
لوله فسفر برنز 034 شاخه 3متری 60*80 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 09 آبان 1400
لوله فسفر برنز 035 شاخه 3متری 35*85 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 06 آبان 1400
لوله فسفر برنز 036 شاخه 3متری 45*90 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 05 فروردین 1401
لوله فسفر برنز 037 شاخه 3متری 50*90 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 10 آبان 1400
لوله فسفر برنز 038 شاخه 3متری 60*90 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 08 آبان 1400
لوله فسفر برنز 039 شاخه 3متری 70*90 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 11 آبان 1400
لوله فسفر برنز 040 شاخه 3متری 50*100 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 09 آبان 1400
لوله فسفر برنز 041 شاخه 3متری 60*100 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 08 آبان 1400
لوله فسفر برنز 042 شاخه 3متری 70*100 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 11 آبان 1400
لوله فسفر برنز 043 شاخه 3متری 80*100 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 09 آبان 1400
لوله فسفر برنز 044 شاخه 3متری 70*110 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 08 آبان 1400
لوله فسفر برنز 045 شاخه 3متری 60*120 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 06 فروردین 1401
لوله فسفر برنز 046 شاخه 3متری 70*120 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 12 آبان 1400
لوله فسفر برنز 047 شاخه 3متری 80*120 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 08 آبان 1400
لوله فسفر برنز 048 شاخه 3متری 90*120 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 28 شهریور 1400
لوله فسفر برنز 049 شاخه 3متری 90*125 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 28 شهریور 1400
لوله فسفر برنز 050 شاخه 3متری 90*130 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 08 آبان 1400
لوله فسفر برنز 051 شاخه 3متری 90*135 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 07 فروردین 1401
لوله فسفر برنز 052 شاخه 3متری 90*140 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 11 مهر 1400
لوله فسفر برنز 053 شاخه 3متری 100*140 C83600 بنگاه تهران 220,000 تومان 08 آبان 1400
لوله فسفر برنز 054 شاخه 3متری 90*145 C83600 بنگاه تهران 225,000 تومان 29 شهریور 1400
لوله فسفر برنز 055 شاخه 3متری 100*145 C83600 بنگاه تهران 225,000 تومان 26 مهر 1400
لوله فسفر برنز 056 شاخه 3متری 90*150 C83600 بنگاه تهران 225,000 تومان 10 آبان 1400
لوله فسفر برنز 057 شاخه 3متری 90*160 C83600 بنگاه تهران 225,000 تومان 09 آبان 1400
021-54071

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید 

۹۲۰۰۴۰۷۱ ۰۲۱

۰۹۱۲۲۲۸۳۸۹۳

از شنبه تا چهارشنبه - 9 صبح تا 5 عصر

پنج شنبه ها 9صبح تا 1 ظهر

آدرس : تهران ٬ خیابان ایت الله کاشانی ، خیابان بهنام پلاک ۱۶ واحد ۲۱

ایمیل : info@ahanyekta.com