لوله استنلس استیل صنعتی

قیمت لوله استنلس استیل صنعتی

لوله استنلس استیل, لوله های توخالی و بلند هستند که برای اهداف مختلفی مورد استفاده قرار می گیرند. آنها با دو روش مجزا تولید می شوند که منجر به لوله جوش داده شده یا بدون درز می شود. شرکت فلزی صنعتی دارای طیف گسترده ای از محصولات لوله ای از جنس استنلس استیل صنعتی است.این دسته کلی از فولاد برای کاربردهایی که نیاز به مقاومت در برابر خوردگی بالاتر دارند, مناسب است.انواع استیل یا مارتنزیتی از فولاد ( آنهایی که بیشترین کروم را دارند) ساخته می شوند که به صورت گرما یا آنیل شده باشند.

لوله استنلس استیل صنعتی بنگاه تهران

نام کد سایز رده آلیاژ ارسال قیمت تاریخ نمودار
لوله استنلس استیل 01 6 اینچ 10 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 17 تیر 1401
لوله استنلس استیل 02 10 اینچ 10 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله استنلس استیل 03 12 اینچ 10 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400
لوله استنلس استیل 04 12 اینچ 20 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله استنلس استیل 05 6 اینچ 40 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 20 مهر 1400
لوله استنلس استیل 06 1اینچ 40 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله استنلس استیل 07 8 اینچ 40 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
لوله استنلس استیل 08 3.4 اینچ 40 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 مهر 1400
لوله استنلس استیل 09 8 اینچ 10 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله استنلس استیل 010 3 اینچ 80 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
لوله استنلس استیل 011 2 اینچ 40 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله استنلس استیل 012 2 1/2 اینچ 10 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 10 فروردین 1401
لوله استنلس استیل 013 6 اینچ 40 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله استنلس استیل 014 5 اینچ 80 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله استنلس استیل 015 1 اینچ 40 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله استنلس استیل 015 2 اینچ 80 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
لوله استنلس استیل 016 1 1/2 اینچ 80 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 21 خرداد 1401
لوله استنلس استیل 017 1/2 اینچ 40 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 21 مهر 1400
لوله استنلس استیل 018 3 اینچ 10 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله استنلس استیل 019 2 1/2 اینچ 40 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 04 فروردین 1401
لوله استنلس استیل 020 1 اینچ 10 1.4841 از بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
لوله استنلس استیل 021 2 اینچ 10 1.4841 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله استنلس استیل 022 4 اینچ 10 1.4841 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله استنلس استیل 023 3 اینچ 10 1.4841 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله استنلس استیل 024 5 اینچ 10 1.4841 از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
لوله استنلس استیل 025 1 1/4 اینچ 10 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله استنلس استیل 026 1/2 اینچ 80 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 19 آبان 1400
لوله استنلس استیل 027 1 اینچ 80 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
لوله استنلس استیل 028 3/4 اینچ 40 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله استنلس استیل 029 2 1/2 اینچ 40 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله استنلس استیل 030 1 اینچ 10 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله استنلس استیل 031 2 اینچ 10 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله استنلس استیل 032 2 اینچ 40 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله استنلس استیل 033 4 اینچ 10 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 18 مرداد 1401
لوله استنلس استیل 034 8 اینچ 10 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله استنلس استیل 035 1/2 اینچ 40 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 28 شهریور 1400
لوله استنلس استیل 036 3 اینچ 80 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله استنلس استیل 037 1 1/2 اینچ 10 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
لوله استنلس استیل 038 1/2 اینچ 10 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
لوله استنلس استیل 039 3 اینچ 10 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 30 شهریور 1400
لوله استنلس استیل 040 16 اینچ 10 316 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله استنلس استیل 041 1/2 اینچ 10 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
لوله استنلس استیل 042 6 اینچ 10 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 21 مهر 1400
لوله استنلس استیل 043 12 اینچ 10 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 23 مهر 1400
لوله استنلس استیل 044 4 اینچ 10 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 12 آبان 1400
لوله استنلس استیل 045 2 اینچ 10 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
لوله استنلس استیل 046 3 اینچ 40 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
لوله استنلس استیل 047 3/4 اینچ 10 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 فروردین 1401
لوله استنلس استیل 048 1 اینچ 10 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 فروردین 1401
لوله استنلس استیل 049 1 1/2 اینچ 10 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400
لوله استنلس استیل 050 18 اینچ 10 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 فروردین 1401
لوله استنلس استیل 051 3/4 اینچ 40 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 18 مهر 1400
لوله استنلس استیل 052 10 اینچ 10 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله استنلس استیل 053 3/4 اینچ 80 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله استنلس استیل 054 1 1/2 اینچ 40 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله استنلس استیل 055 4 اینچ 80 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 فروردین 1401
لوله استنلس استیل 056 1 1/4 اینچ 80 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 فروردین 1401
لوله استنلس استیل 057 5 اینچ 40 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 02 تیر 1401
لوله استنلس استیل 058 4 اینچ 40 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
لوله استنلس استیل 059 1 1/4 اینچ 40 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
لوله استنلس استیل 060 1/2 اینچ 80 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 15 مهر 1400
لوله استنلس استیل 061 1 1/4 اینچ 10 304 از بنگاه تهران تماس بگیرید 01 خرداد 1402
021-54071

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید 

۹۲۰۰۴۰۷۱ ۰۲۱

۰۹۱۲۲۲۸۳۸۹۳

از شنبه تا چهارشنبه - 9 صبح تا 5 عصر

پنج شنبه ها 9صبح تا 1 ظهر

آدرس : تهران ٬ خیابان ایت الله کاشانی ، خیابان بهنام پلاک ۱۶ واحد ۲۱

ایمیل : info@ahanyekta.com