تسمه آلومینیوم

قیمت تسمه آلومینیوم

یکی از پرطرفدار ترین فلزات موجود در صنعت، آلومینیوم می باشد که با توجه به ویژگی های منحصر بفردی که دارد در میان صنعتگران از محبوبیت بالایی برخوردار می باشد. از جمله ویژگی های این فلز می توان به قیمت مناسب، انعطاف پذیری بالا،چگالی پایین، ضد زنگ بودن و همچنین استحکام بالا اشاره نمود.
از جمله استفاده هایی که از این آلیاژ می شود در ساخت تسمه می باشد. تسمه های آلومینیومی در سایز مختلفی تولید می شوند. از تسمه در بسیاری از صنایع استفائه می شود که از جمله آن ها می توان به خودرو سازی،صنایع دریایی، صنایع حمل و نقل ریلی و... اشاره نمود.
مجموعه آهن استیل یکتا قیمت روز تسمه آلومینیومی را در سایت و همچنین کانال تلگرامی خود قرار می دهد. شما می توانید برای دریافت لیست قیمت تسمه آلومینیوم به صفحه قیمت آلومینیوم در سایت این مجموعه مراجعه نمایید.

تسمه آلومینیوم ذوب ریزان پرگاس

نام طول شاخه استاندارد ابعاد ارسال قیمت تاریخ نمودار
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 10*30 از بنگاه تهران تماس بگیرید 27 شهریور 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 10*40 از بنگاه تهران تماس بگیرید 19 شهریور 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 10*50 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 10*60 از بنگاه تهران تماس بگیرید 25 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 10*70 از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 10*80 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 10*100 از بنگاه تهران تماس بگیرید 16 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 10*120 از بنگاه تهران تماس بگیرید 29 شهریور 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 10*150 از بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 13*110 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 فروردین 1401
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 15*30 از بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 15*40 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 15*50 از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 فروردین 1401
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 15*70 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 15*100 از بنگاه تهران تماس بگیرید 25 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 15*110 از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 فروردین 1401
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 15*120 از بنگاه تهران تماس بگیرید 28 شهریور 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 15*150 از بنگاه تهران تماس بگیرید 20 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 20*30 از بنگاه تهران تماس بگیرید 23 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 20*40 از بنگاه تهران تماس بگیرید 29 شهریور 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 20*50 از بنگاه تهران تماس بگیرید 28 شهریور 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 20*60 از بنگاه تهران تماس بگیرید 18 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 20*70 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 20*80 از بنگاه تهران تماس بگیرید 20 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 20*100 از بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 20*110 از بنگاه تهران تماس بگیرید 25 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 20*120 از بنگاه تهران تماس بگیرید 23 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 20*140 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 20*150 از بنگاه تهران تماس بگیرید 18 شهریور 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 20*200 از بنگاه تهران تماس بگیرید 14 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 20*230 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 20*230 از بنگاه تهران تماس بگیرید 23 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 20*250 از بنگاه تهران تماس بگیرید 19 شهریور 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 20*250 از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 فروردین 1401
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 20*290 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 25*35 از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 25*210 از بنگاه تهران تماس بگیرید 13 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 30*40 از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 فروردین 1401
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 30*50 از بنگاه تهران تماس بگیرید 01 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 30*60 از بنگاه تهران تماس بگیرید 27 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 30*70 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 30*80 از بنگاه تهران تماس بگیرید 10 فروردین 1401
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 30*100 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 30*120 از بنگاه تهران تماس بگیرید 20 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 30*150 از بنگاه تهران تماس بگیرید 03 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 30*200 از بنگاه تهران تماس بگیرید 27 شهریور 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 30*250 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 30*295 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 30*330 از بنگاه تهران تماس بگیرید 14 شهریور 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 32*185 از بنگاه تهران تماس بگیرید 10 فروردین 1401
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 33*165 از بنگاه تهران تماس بگیرید 16 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 35*55 از بنگاه تهران تماس بگیرید 20 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 37*122 از بنگاه تهران تماس بگیرید 17 شهریور 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 40*50 از بنگاه تهران تماس بگیرید 20 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 40*60 از بنگاه تهران تماس بگیرید 23 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 40*65 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 40*70 از بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 40*80 از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 40*100 از بنگاه تهران تماس بگیرید 23 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 40*122 از بنگاه تهران تماس بگیرید 29 شهریور 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 40*130 از بنگاه تهران تماس بگیرید 30 شهریور 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 40*150 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 40*200 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 40*220 از بنگاه تهران تماس بگیرید 20 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 40*250 از بنگاه تهران تماس بگیرید 27 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 40*300 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 40*340 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 43*62 از بنگاه تهران تماس بگیرید 30 شهریور 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 42*130 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 45*55 از بنگاه تهران تماس بگیرید 10 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 45*65 از بنگاه تهران تماس بگیرید 26 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 50*60 از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 50*70 از بنگاه تهران تماس بگیرید 14 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 50*80 از بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 50*100 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 50*105 از بنگاه تهران تماس بگیرید 24 شهریور 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 50*120 از بنگاه تهران تماس بگیرید 18 شهریور 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 50*130 از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 فروردین 1401
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 50*150 از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 فروردین 1401
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 50*200 از بنگاه تهران تماس بگیرید 15 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 50*240 از بنگاه تهران تماس بگیرید 27 شهریور 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 53*283 از بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 55*110 از بنگاه تهران تماس بگیرید 11 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 55*135 از بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 60*70 از بنگاه تهران تماس بگیرید 21 اردیبهشت 1401
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 100*200 از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 60*100 از بنگاه تهران تماس بگیرید 27 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 60*200 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 60*280 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 65*170 از بنگاه تهران تماس بگیرید 27 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 65*305 از بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 70*100 از بنگاه تهران تماس بگیرید 24 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 70*120 از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 70*200 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 73*140 از بنگاه تهران تماس بگیرید 21 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 77*146 از بنگاه تهران تماس بگیرید 23 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 80*130 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 80*260 از بنگاه تهران تماس بگیرید 22 اردیبهشت 1401
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 80*292 از بنگاه تهران تماس بگیرید 15 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 82*175 از بنگاه تهران تماس بگیرید 01 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 100*150 از بنگاه تهران تماس بگیرید 16 شهریور 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 100*220 از بنگاه تهران تماس بگیرید 04 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 100*270 از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 143*182 از بنگاه تهران تماس بگیرید 24 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 143*260 از بنگاه تهران تماس بگیرید 27 مهر 1400
تسمه آلومینیوم 3 متری 6000 150*200 از بنگاه تهران تماس بگیرید 21 مهر 1400
021-54071

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید 

۹۲۰۰۴۰۷۱ ۰۲۱

۰۹۱۲۲۲۸۳۸۹۳

از شنبه تا چهارشنبه - 9 صبح تا 5 عصر

پنج شنبه ها 9صبح تا 1 ظهر

آدرس : تهران ٬ خیابان ایت الله کاشانی ، خیابان بهنام پلاک ۱۶ واحد ۲۱

ایمیل : info@ahanyekta.com