نبشی

قیمت نبشی

نبشی چیست؟

  در یک تعریف کلی میتوان گفت نبشی پروفیلی است که از دو سطح مقطع عمود بر هم تشکیل شده است. نبشی در سایز ها و ضخامت های متفاوتی در بازار موجود است که در جداول زیر میتوانید انواع خصوصیات نبشی ها از جمله ضخامت و سایز و سایر آیتم ها را همراه با قیمت بروز شده آن مشاهده بفرمایید و از بخش نمودار نیز میتوانید مقایسه قیمت ها را در بازه های زمانی مختلف بررسی نمایید.

نبشی کارخانه ناب تبریز

نام کد سایز ضخامت طول شاخه برند واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
نبشی 01 25*25 3 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه مگااستیل کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
نبشی 02 40*40 3 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران 16,147 تومان 10 آبان 1400
نبشی 03 40*40 4 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران 16,055 تومان 03 مهر 1400
نبشی 04 45*45 3 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
نبشی 05 45*45 4 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
نبشی 06 45*45 5 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران 16,193 تومان 05 آبان 1400
نبشی 07 50*50 3 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران 16,100 تومان 30 شهریور 1400
نبشی 021 50*50 4 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران 16,055 تومان 06 فروردین 1401
نبشی 01 50*50 5 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران 16,055 تومان 10 آبان 1400
نبشی 0123 60*60 4 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران 16,055 تومان 10 آبان 1400
نبشی 08 60*60 5 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران 16,000 تومان 05 فروردین 1401
نبشی 033 60*60 6 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران 15,963 تومان 10 آبان 1400
نبشی 09 70*70 5 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران 16,239 تومان 06 آبان 1400
نبشی 0321 70*70 6 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران 16,193 تومان 05 آبان 1400
نبشی 10 70*70 7 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران 16,330 تومان 07 فروردین 1401
نبشی 11 75*75 5 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران 16,193 تومان 30 شهریور 1400
نبشی 12 75*75 6 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
نبشی 13 80*80 6 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 12 آبان 1400
نبشی 14 80*80 7 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
نبشی 15 80*80 8 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از کارخانه تماس بگیرید 07 فروردین 1401
نبشی 17 100*100 7 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از کارخانه 16,239 تومان 05 آبان 1400
نبشی 01 100*100 8 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از کارخانه تماس بگیرید 09 آبان 1400
نبشی 17 100*100 10 میلیمتر شاخه 6 متری کارخانه ناب تبریز کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 فروردین 1401

نبشی کارخانه مگااستیل

نام کد سایز ضخامت طول شاخه برند واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
نبشی 02 50*50 5 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه مگااستیل کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
نبشی 03 80*80 8 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه مگااستیل کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
نبشی 04 100*100 10 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه مگااستیل کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 26 مهر 1400
نبشی 05 120*120 12 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه مگااستیل کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400

نبشی کارخانه آریان فولاد

نام کد سایز ضخامت طول شاخه برند واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
نبشی 01 40*40 4 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه آریان فولاد کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران 12,980 تومان 06 آبان 1400
نبشی 02 40*40 5 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه آریان فولاد کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران 12,980 تومان 07 آبان 1400
نبشی 03 50*50 5 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه آریان فولاد کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران 12,980 تومان 09 فروردین 1401
نبشی 04 80*80 8 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه آریان فولاد کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران 12,980 تومان 08 آبان 1400
نبشی 05 100*100 10 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه آریان فولاد کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران 12,980 تومان 07 آبان 1400
نبشی 06 120*120 12 میلیمتر نبشی 6 متری کارخانه آریان فولاد کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران 12,980 تومان 09 آبان 1400

نبشی کارخانه شکفته مشهد

نام کد سایز ضخامت طول شاخه برند واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
نبشی 01 30*30 3 میلی متر شاخه 6 متری کارخانه شکفته مشهد کیلوگرم ارسال از انبار تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
نبشی 02 40*40 4 میلی متر شاخه 6 متری کارخانه شکفته مشهد کیلوگرم ارسال از انبار تهران تماس بگیرید 30 شهریور 1400
نبشی 03 50*50 5 میلی متر شاخه 6 متری کارخانه شکفته مشهد کیلوگرم ارسال از انبار تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401
نبشی 04 60*60 6 میلی متر شاخه 6 متری کارخانه شکفته مشهد کیلوگرم ارسال از انبار تهران تماس بگیرید 30 شهریور 1400
نبشی 05 70*70 7 میلی متر شاخه 6 متری کارخانه شکفته مشهد کیلوگرم ارسال از انبار تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400
نبشی 06 80*80 8 میلی متر شاخه 6 متری کارخانه شکفته مشهد کیلوگرم ارسال از انبار تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
نبشی 07 100*100 10 میلی متر شاخه 6 متری کارخانه شکفته مشهد کیلوگرم ارسال از انبار تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
نبشی 08 120*120 12 میلی متر شاخه 6 متری کارخانه شکفته مشهد کیلوگرم ارسال از انبار تهران تماس بگیرید 08 آبان 1400
نبشی 09 150*150 15 میلی متر شاخه 6 متری کارخانه شکفته مشهد کیلوگرم ارسال از انبار تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400

نبشی کارخانه جاوید بناب

نام کد سایز ضخامت طول شاخه برند واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
نبشی 01 30*30 5 میل شاخه 6 متری جاوید بناب کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 10 آبان 1400
نبشی 02 40*40 5 میل شاخه 6 متری جاوید بناب کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 آبان 1400
نبشی 03 50*50 5 میل شاخه 6 متری جاوید بناب کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400

نبشی کارخانه نستا

نام کد سایز ضخامت طول شاخه برند واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
نبشی 01 40*40 3 میل شاخه 6 متری نستا کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
نبشی 02 40*40 5 میل شاخه 6 متری نستا کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401

نبشی کارخانه ظهوریان مشهد

نام کد سایز ضخامت طول شاخه برند واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
نبشی 01 40*40 4 میل شاخه 6 متری ظهوریان مشهد کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 07 آبان 1400
نبشی 02 50*50 5 میل شاخه 6 متری ظهوریان مشهد کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 فروردین 1401
نبشی 03 60*60 6 میل شاخه 6 متری ظهوریان مشهد کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 05 آبان 1400
نبشی 04 80*80 8 میل شاخه 6 متری ظهوریان مشهد کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 06 آبان 1400
نبشی 05 100*100 10 میل شاخه 6 متری ظهوریان مشهد کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 09 فروردین 1401

نبشی البرز غرب

نام کد سایز ضخامت طول شاخه برند واحد ارسال قیمت تاریخ نمودار
نبشی 01 100*100 10 میل شاخه 6 متری البرز غرب کیلوگرم ارسال از بنگاه تهران تماس بگیرید 08 فروردین 1401
021-54071

برای مشاوره و راهنمایی بیشتر با ما تماس بگیرید 

۹۲۰۰۴۰۷۱ ۰۲۱

۰۹۱۲۲۲۸۳۸۹۳

از شنبه تا چهارشنبه - 9 صبح تا 5 عصر

پنج شنبه ها 9صبح تا 1 ظهر

آدرس : تهران ٬ خیابان ایت الله کاشانی ، خیابان بهنام پلاک ۱۶ واحد ۲۱

ایمیل : info@ahanyekta.com